Posts Tagged With 'מדינת ישראל'

חיסול הטרור – מה חשוב יותר – האמצעים או המטרה?

חיסול הטרור – מה חשוב יותר – האמצעים או המטרה?

המלחמה בטרור הדתי-פונדמנטליסטי מבית מדרשם של קנאי האיסלם השיעים והסונים כאחד היא מלחמה סבוכה...

ב Jul 05, 2014  |  אין תגובות
קרא עוד

יש גבול – על חוק החסינות לרבנים

חוק החסינות לרבנים אשר הונח זה מכבר על שולחן הכנסת מהווה צעד נוסף בדרך להפיכתה של ישראל לרפובליקת...

ב Feb 18, 2011  |  אין תגובות
קרא עוד

דרוש: עתיד

מבט אל ישראל של שנת 2010 לא מעניק לנו יותר מדי סיבות לאופטימיות: אין אופק מדיני ברור, לא ידוע האם...

ב Jul 19, 2010  |  אין תגובות
קרא עוד

ביקורת? צביעות! – על המרצים הקוראים להחרמתה של ישראל

לפני מספר ימים פורסמה בעיתונות הארצית ידיעה על עצומה בת למעלה מ- 500 חותמים, מבכירי החוקרים והמרצים...

ב Jul 16, 2010  |  אין תגובות
קרא עוד