Posts Tagged With 'ההסתדרות'

הגיע הזמן לשים סוף לבריונות של עופר עיני

אם להאמין לפרסומים המוקדמים, הרי שבחוק ההסדרים הקרוב ייכלל גם סעיף שיגביל את מרחב התמרון של...

ב Apr 29, 2013  |  אין תגובות
קרא עוד

הגיע הזמן לשים סוף לבריונות של עופר עיני

אם להאמין לפרסומים המוקדמים, הרי שבחוק ההסדרים הקרוב ייכלל גם סעיף שיגביל את מרחב התמרון של...

ב Apr 29, 2013  |  אין תגובות
קרא עוד

רפורמת השמיים הפתוחים – החימום של ישראל כץ לפני הקרב מול לפיד

אם לא תירשם הפתעה של ממש – צפויה הממשלה לאשר מחר את הסכם “שמיים פתוחים” אשר נחתם בראשי תיבות...

ב Apr 20, 2013  |  אין תגובות
קרא עוד